Regionalny program operacyjny dla województwa mazowieckiego

Udostępnij

RPO WM to program, którego głównym założeniem jest zrównoważony i inteligentny rozwój przemysłu rejonu Mazowsza. Celem projektu jest stopniowe zwiększanie spójności terytorialnej oraz społecznej, przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Program jest narzędziem realizacji polityki rozwojowej prowadzonej przez samorząd. Umożliwia pozyskanie środków unijnych na prace B+R, przez przedsiębiorców mających w tym zakresie pewne doświadczenie. Kto  i na co może uzyskać dofinansowanie?

Jakie typy projektów mogą uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie RPO przeznaczone jest na działania przedsiębiorstw lub konsorcjów naukowych w zakresie:

  • prac rozwojowych oraz badań przemysłowych - obejmuje pełen cykl powstawania innowacji lub jego wybrane segmenty, maksymalnie do pierwszej produkcji. Dotyczy to działań prowadzonych przez firmę samodzielnie lub wspólnie z jednostką naukową;
  • rozwoju nieskomercjalizowanych i niewykorzystanych wcześniej w działalności gospodarczej technologii, które zostały nabyte lub opracowane przez przedsiębiorcę. Dofinansowanie dotyczy szczególnie tych etapów B+R, które dostosowują bądź uzupełniają technologię do specyfiki firmy;
  • wynajmu i amortyzacji infrastruktury badawczej niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych działań badawczo-rozwojowych;
  • uzyskania prawnej ochrony przemysłowej własności wyłączając koszty zgłoszenia wzoru przemysłowego, użytkowego bądź wynalazku;
  • przeprowadzenia analizy czystości patentowej, co jest niezbędne w procesie wdrażania i komercjalizacji technologii.

Kto może zostać beneficjentem programu?

Profitentem mogą zostać zarówno przedsiębiorcy działający w skali mikro, jak i duże firmy. Dotyczy to również powiązań kooperacyjnych przyjmujących formę konsorcjów naukowych bądź partnerskich. Konsorcjum powinno składać się minimalnie z jednej firmy powiązanej z jednostką naukową, przy czym liderem w tej relacji musi być przedsiębiorstwo. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców mających doświadczenie w zakresie prowadzenia prac B+R.

program operacyjny

Jakie są ograniczenia?

Warunkiem wspierania projektu jest posiadanie przez wnioskodawcę siedziby firmy na terenie województwa mazowieckiego lub ponoszenie minimalnie 50% kwalifikowanych kosztów w tym rejonie. Realizacja przedsięwzięcia powinna zakończyć się minimalnie na VI poziomie technologicznej gotowości. Oznacza to demonstrację prototypu innowacji technologicznej w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Firma musi również wykazać, że udzielone jej na rozwój fundusze nie spowodują znacznej redukcji liczby miejsc pracy w miejscach lokalizacji przedsiębiorstwa na terytorium UE. W ramach konkursu przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Kto może pomóc uzyskać dotacje?

Firma A1 Europe od 15 lat skutecznie pozyskuje środki na rozwój przedsiębiorstw, płynące z funduszy unijnych. Specjaliści firmy sporządzają wnioski o dotacje oraz rozliczają projekty. Świadczą również kompleksowe usługi w zakresie doradztwa. Przedstawiają możliwości zdobycia środków unijnych, na inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, odnawialnymi źródłami energii, innowacjami technologicznymi itp. Skuteczność A1 Europe potwierdza jej obecność w czołówce najbardziej efektywnych firm konsultingowych w Polsce według rankingu magazynu Forbes.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz